18 iunie 2024, 6:13

Europenii cred că schimbările climatice sunt problema cea mai gravă cu care ne confruntăm

Mai mult de 9 din 10 respondenți la un sondaj Eurobarometru consideră că schimbările climatice sunt o problemă gravă (93%), iar aproape 8 din 10 (78%) cred că este o problemă foarte gravă. Atunci când li s-a cerut să spună care este problema cea mai gravă cu care ne confruntăm în prezent la scară planetară peste un sfert (29%) dintre respondenți au indicat:

  • schimbările climatice (18%);
  • deteriorarea mediului natural (7%);
  • problemele de sănătate legate de poluare (4%).

 

Cifrele din sondajul Eurobarometru constituie un apel la acțiune lansat politicienilor și întreprinderilor. În ceea ce privește politicile care pot fi adoptate pentru a remedia această problemă, 9 din 10 europeni (90%) sunt de părere că emisiile de gaze cu efect de seră ar trebui reduse la minimum, iar celelalte tipuri de emisii ar trebui compensate astfel încât Europa să poată deveni neutră din punct de vedere al climei până în 2050. Aproape 9 din 10 europeni (87%) consideră că este important ca UE să stabilească ținte ambițioase în ceea ce privește sporirea utilizării energiei din surse regenerabile și același procent crede că e important ca UE să acorde sprijin țărilor pentru îmbunătățirea eficienței energetice.

Majoritatea cetățenilor UE (64%) iau deja, la nivel individual, măsuri pentru combaterea schimbărilor climatice și fac în mod conștient alegeri durabile în viața lor de zi de zi.

La întrebarea „cine trebuie să ia măsuri pentru a combate schimbările climatice”, cetățenii au subliniat necesitatea întreprinderii unor reforme structurale care să acompanieze acțiunile individuale și au invocat în acest sens:

  • responsabilitatea guvernelor naționale (63%),
  • a întreprinderilor și a industriei (58 %)
  • și a UE (57 %).

 

Peste 8 din 10 europeni (81 %) sunt de acord că energiile curate ar trebui să beneficieze de un sprijin financiar public sporit, chiar dacă acest lucru conduce la o reducere a subvențiilor pentru combustibilii fosili. Trei sferturi din europeni (75 %) consideră că investițiile în redresarea economică ar trebui să fie direcționate în principal către noua economie verde.


Creator flexibil de conținut, comunicator cu experiență jurnalistică și cunoscător al tehnologiilor digitale. Detalii pe blog-ul personal și pe LinkedIn.

ARTICOLE ASEMĂNĂTOARE

Comentariile sunt oprite pentru acest articol