18 iunie 2024, 5:18

Propunere a Comisiei pentru accelerarea tranziției către o Europă verde

Comisia a propus instituirea a 10 noi parteneriate europene cu scopul de a accelera tranziția către o Europă verde, dar și de a transforma industria europeană într-o industrie mai rezilientă și mai competitivă.

În acest context, UE va asigura finanțare de aproape 10 miliarde euro.

Cele zece parteneriate vizează domenii printre care sănătate, boeconomie, combustibili alternaivi, transport sau rețele inteligente.

Sănătatea la nivel mondial

Parteneriatul își propune ca până în 2030 să dezvolte și să implementeze cel puțin două noi tehnologii de combatere a bolilor infecțioase și să sprijine cel puțin 100 de institute de cercetare din 30 de țări să dezvolte tehnologii medicale suplimentare împotriva epidemiilor reapărute.

Inițiativa pentru inovare în domeniul sănătății

Se dorește crearea unui ecosistem de cercetare și inovare în domeniul sănătății la nivelul UE care să faciliteze transpunerea cunoștințelor științifice în inovații concrete, fiind abordate aspectele legate de prevenire, diagnosticare, tratament și gestionarea bolilor.

Tehnologii digitale 

Obiectivul general al parteneriatului este de a sprijini transformarea digitală a tuturor sectoarelor economice și societale și Pactul verde european, precum și de a sprijini cercetarea și inovarea în vederea următoarei generații de microprocesoare.

Bioeconomie circulară în Europa

Scopul parteneriatului este dezvoltarea și extinderea aprovizionării durabile cu biomasă și transformarea acesteia în bioproduse, precum și de a sprijini implementarea bioinovării la nivel regional, cu implicarea activă a actorilor locali și în vederea revitalizării regiunilor rurale, costiere și periferice.

Hidrogen curat

Alături de Alianța pentru hidrogen, parteneriatul va contribui la realizarea obiectivelor Uniunii prezentate în Strategia UE pentru hidrogen: pentru o Europă neutră climatic. Accentul se va pune pe producția, distribuția și stocarea de hidrogen curat, precum și pe aprovizionarea sectoarelor dificil de decarbonizat, cum ar fi industriile grele și aplicațiile pentru transportul cu vehicule grele.

Aviație curată

Scopul parteneriatului este dezvoltarea următoarei generații de aeronave extrem de eficiente și cu emisii scăzute de dioxid de carbon, cu noi surse de energie, motoare și sisteme, îmbunătățind competitivitatea și ocuparea forței de muncă în sectorul aviației, ceea ce va fi deosebit de important pentru redresare.

Sistemul feroviar al Europei

Parteneriatul va accelera dezvoltarea și implementarea tehnologiilor inovatoare pentru a obține transformarea radicală a sistemului feroviar și pentru a îndeplini obiectivele Pactului verde european.

Programul de cercetare privind managementul traficului aerian în cerul unic european

Scopul inițiativei este accelerarea transformării tehnologice a managementului traficului aerian în Europa, aliniindu-l la era digitală, transformarea spațiului aerian european în cel mai eficient și mai ecologic spațiu european din lume și sprijinirea competitivității și a redresării sectorului aviației din Europa în urma crizei provocate de coronavirus.

Rețele și servicii inteligente

Scopul parteneriatului este de a contribui la soluționarea provocărilor societale și de a favoriza tranziția digitală și verde, precum și de a sprijini tehnologiile care vor contribui la redresarea economică. De asemenea, parteneriatul va permite actorilor europeni să dezvolte capacitățile tehnologice pentru sistemele 6G ca bază pentru viitoarele servicii digitale în perspectiva anului 2030.

Metrologie

Parteneriatul urmărește să accelereze poziția de lider mondial a Europei în cercetarea metrologică, creând rețele europene autonome în domeniul metrologiei, menite să sprijine și să stimuleze noi produse inovatoare, să răspundă provocărilor societale și să favorizeze elaborarea și punerea în aplicare eficace a reglementărilor și a standardelor care stau la baza politicilor publice.

Sursă foto: deschide.md


ARTICOLE ASEMĂNĂTOARE

Comentariile sunt oprite pentru acest articol