25 iunie 2024, 9:09

Politicile agricole au nevoie de îmbunătățiri pentru apa din Europa

O evaluare a Agenției Europene de Mediu (AEM), publicată astăzi, arată că este necesară adoptarea unor practici de management agricol durabil pentru îmbunătățirea stării apei, precum și a biodiversității, arată eea.europa.eu.

Practicile de management agricol ar trebui să se bazeze pe principiile agroecologice, agricultura ecologică și soluțiile bazate pe natură, arată raportul SEE „Apă și agricultură, către soluții durabile”. Pentru a realiza acest lucru, sunt necesare măsuri mai ambițioase pentru promovarea agriculturii durabile în viitoarea politică agricolă comună a UE 2021-2027.

Studii recente ale SEE au arătat că multe dintre suprafețele și apele subterane ale Europei nu sunt în stare bună, iar starea mărilor regionale europene este alarmantă. Activitățile agricole reprezintă o sursă importantă de presiuni asupra apelor Europei, datorită poluării cu substanțe nutritive și chimice, extracției apei și schimbărilor fizice din habitate, inclusiv prin depozitarea apei și drenarea terenurilor.

Răspunsul la aceste provocări este urgent, deoarece impactul schimbărilor climatice în anumite părți ale Europei exacerbează presiunile asupra apei și prezintă un risc pentru producția agricolă.

Evaluarea SEE arată că există o mare varietate de măsuri de gestionare pentru a combate presiunile agricole asupra mediului apei.

Deși s-au făcut unele progrese în reducerea presiunilor agricole în secolul al XX-lea, acestea rămân la niveluri nesustenabile, cu puține semne de îmbunătățire în ultimii 10 ani.

Raportul SEE indică trei domenii de îmbunătățire: Asimilarea mai largă a practicilor de gestionare durabilă bazate pe principii agroecologice, agricultură ecologică și soluții bazate pe natură.

Astfel de practici au multiple beneficii de durabilitate, reducând presiunile asupra apei, reducând în același timp emisiile de gaze cu efect de seră, sporind rezistența pe termen lung a agriculturii la presiunile climatice și beneficiind biodiversitatea.

Implementarea și integrarea politicilor UE

Acest lucru necesită abordarea stimulentelor care duc la presiuni asupra apei și prioritizarea finanțării pentru agricultura durabilă în viitoarele planuri strategice ale politicii agricole comune a UE 2021-2027.

Abordări mai holistice pentru a facilita tranziția către o agricultură durabilă

Realizarea reducerilor necesare pentru atingerea apei și a altor obiective de mediu necesită o abordare combinată, schimbând atât practicile agricole, cât și cerințele consumatorilor, care este susținută de o tranziție în sistemele alimentare și energetice.

Comisia Europeană a prezentat mai multe inițiative în cadrul Acordului verde european pentru a consolida sustenabilitatea, inclusiv biodiversitatea 2030, strategiile de adaptare de la fermă la furcă și climă și viitoarea directivă de restaurare și planuri de acțiune de poluare zero și de gestionare echilibrată a nutrienților. Dacă sunt implementate și operaționalizate pe deplin, afirmă evaluarea SEE, noile obiective ambițioase vor sprijini un viitor mai rezistent și durabil.

Sursă foto: utcb.ro.


ARTICOLE ASEMĂNĂTOARE

Comentariile sunt oprite pentru acest articol