19 iulie 2024, 22:11

Încă visăm la perdelele forestiere ale României

Țara noastră încă nu are perdele forestiere viabile. Suprafețe întregi din România se deșertifică în aproximativ 30% din țară, fenomenul fiind vizibil în cea mai mare parte în Dobrogea, în Moldova, în partea de sud a Câmpiei Române și în Câmpia de Vest, explică Mindcraft Stories.

Există câteva tipuri de perdele forestiere:

  • „bariera verde”: arborii și arbuștii din jurul și dintre câmpurile agricole, care au rol de protecție a culturilor;
  • de-a lungul căilor de comunicație rutiere, feroviare și fluviale, care au rol de protecție a acestora, de menținere și creștere a biodiversității, de reducere a costurilor cu deszăpezirea și de păstrare a unui microclimat prielnic;
  • în jurul localităților și a unor obiective antropice, tot cu rol de protecție, de asigurare a microclimatului, dar și cu un important rol social. Acestea asigură serviciilor de sport și recreere, asigurarea stării de sănătate a populației, educație, cunoaște, cercetare etc.

 

În legislație sunt prevăzute tronsoanele de plantare, cu specificații precise privind aceste plantări, însă realitatea din teritoriu demonstrează că autostrăzile și drumurile naționale nu beneficiază de aproape niciun cordon natural de protecție. Guvernul României, prin Romsilva, a împădurit până acum abia 1% din suprafața impusă prin lege.

Problema majoră o reprezintă schimbările climatice, caracterizate prin perioade lungi de temperaturi ridicate și de precipitații reduse care au dus la o creștere a vulnerabilității la deșertificare, ceea ce face ca efectele în România să fie devastatoare.

Foto: Vlad Hilitanu (Unsplash)


Creator flexibil de conținut, comunicator cu experiență jurnalistică și cunoscător al tehnologiilor digitale. Detalii pe blog-ul personal și pe LinkedIn.

ARTICOLE ASEMĂNĂTOARE

Comentariile sunt oprite pentru acest articol