25 iunie 2024, 9:37

Lege specială pentru gestionarea deșeurilor din construcții și demolări

Ministerul Mediului are un proiect de lege care vizează reglementarea gestionării deșeurilor din construcții și demolări. Viitoarea lege va presupune implementarea unui sistem funcţional de gestionare a acestor deşeuri. Vor fi clarificate responsabilităţile tuturor factorilor implicaţi în sistemul de gestionare a acestor deşeuri, dar și îndeplinirea obiectivelor strategice, la nivel național, privind colectarea separată a deşeurilor rezultate din aceste lucrări.

Ministerul propune ca deşeurile rezultate din lucrările de construcții să fie colectate separat la locul de generare și să se facă demersuri pentru reducerea cantității acestora, dar și să fie reutilizate, dacă este posibil.

Legea prevede și înființarea, de către autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, de subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, de puncte de colectare și tratare a deșeurilor colectate provenite din activități de construire.

În cadrul acestui proiect, se va ține cont de principiul „poluatorul plăteşte”, astfel încât cei care poluează să fie responsabilizați și să se diminueze astfel cantitatea de deșeuri rezultată din astfel de activități precum construcțiile și demolările.


Creator flexibil de conținut, comunicator cu experiență jurnalistică și cunoscător al tehnologiilor digitale. Detalii pe blog-ul personal și pe LinkedIn.

ARTICOLE ASEMĂNĂTOARE

Comentariile sunt oprite pentru acest articol